МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Това е достъпно мобилно приложение, базирано на операционна система Android, което ще позволи комуникация на младите хора на разстояние и в безопасна среда, която е особено необходима за младежи, които имат двигателни и зрителни увреждания и които не могат да пътуват лесно поради недостъпността на околната среда и транспорта.

 

Приложение за мобилно обучение връзка

Този проект (2017-1-TR01-KA205-039752) е финансиран от програма „Еразъм +“ на Европейската комисия. Настоящата публикация излага само възгледите на автора,

като Комисията не носи отговорност за изчерпателността и верността на информацията, посочена тук, нито за възможните начини за нейната употреба.