NOUTĂŢILE PROIECTULUI

 • Lansarea proiectului organizată în Ankara, Turcia

  Lansarea proiectului “My Peer Mentor” a avut loc pe 19 - 20 Octombrie 2017 în Ankara, Turcia. Organizaţiile partenere din Turcia, Bulgaria şi Romania au participat la această primă întâlnire internaţională unde au fost abordate următoarele teme principale:

  - Managementul administrativ și financiar

  - Mobilitățile combinate

  - Managementul intern al calității

  - Cadrul pedagogic al tinerilor mentori

  - Aplicația mobilă privind mentoratul reciproc pentru tineret

   

 • Articol privind lansarea proiectului My Peer Mentor publicat în ziarele locale

  Articolul privind lansarea proiectului "Aplicație pentru dispozitive mobile destinată mentoratului reciproc al tinerilor cu scopul de a facilita consilierea la distanță a tinerilor cu dizabilități (My Peer Mentor)" a fost publicat de Osmaniye Provincial Directorate of National Education în ziarele locale turceşti.

 • Informare privind lansarea proiectului european MyPeerMentorla Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi, România

  În data de 3 noiembrie 2017 la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi a fost lansat proiectului european nr. 2017-1-TR01-KA205-039752, cu titlul “Mobile youth peer mentoring application to facilitate distance mentoring guidance for youth with disabilities”, acronim MyPeerMentor, din cadrul programului european Erasmus+ „Parteneriate strategice”.Acest eveniment a avut loc în sala de conferințe a rectoratului TUIasi, unde au participat peste 100 de invitați (echipa partenerului P6, studenți, autorități locale şi reprezentanți ai ONG-urilor, centre de instruire a tineretului, școli etc.).

   

  Prof. Dr. Chim. Margareta Gabriela CIOBANU, directorul de proiect din partea României, a anunțat că proiectul a fost lansat pe data de 18 octombrie 2017 la Gazi University din Ankara, Turcia, unde s-au întâlnit reprezentanți ai celor șase parteneri. De asemenea, dna Ciobanu a prezentat principalele obiective și planul de activităţi ale proiectului, care va dura între 1 septembrie 2017 și 31 august 2019.

   

  Proiectul urmăreşte realizarea unei forme noi şi speciale de mentorat reciproc al tinerilor care poate servi drept exemplu de bună practică pentru persoanele mentorizate din rândul tinerilor cu dizabilităţi fizice. Grupurile țintă sunt: tineri mentori, tineri muncitori, tineri consilieri în carieră.

   

  Beneficiarii sunt: tineri cu dizabilități fizice (cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani), familiile persoanelor cu dizabilități, cămine/şcoli pentru persoane cu dizabilități, instituții de învățământ (de tip gimnazial, liceal, universitar și VET).

 • Informare privind întâlnirea organizată în Osmaniye, Turcia

  Pe data de 15 februarie 2018, partenerul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Osmaniyea prezentat proiectul european intitulat "Aplicație pentru dispozitive mobile destinată mentoratului reciproc al tinerilor cu scopul de a facilita consilierea la distanță a tinerilor cu dizabilități (MYPEERMENTOR)" din cadrul Programului Erasmus+ - Parteneriate strategice pentru tineret al UE, la Casa Cadrelor Didacticedin Osmaniye în faţa a 60 de reprezentanți ai ONG-urilor, centre de formare a tinerilor și școli pentru studenți cu vârste cuprinse între 14 și 23 de ani care au nevoie de o educație specială.

   

  Proiectul este coordonat de Gazi University împreună cu partenerii Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü Provincial Directorate of National Education, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi, International Association for Research and Development of Vocational Education and Training, ZGURA-M Ltd. şi “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi.

   

  Obiectivele Proiectului sunt:

  - dezvoltarea unui nou cadru de mentorat reciproc pentru tineri, care va fi utilizat de către lucrătorii de tineret pentru formarea tinerilor mentori pentru a sprijini tinerii cu dizabilități;

  - dezvoltarea instrumentelor de instruire și a unei aplicații mobile pentru implementarea îndrumării la distanță pentru tinerii mentoriși pentru tinerii cu dizabilități.

   

  Mılla KATIK şi Medine GÜNEY,coordonatoarele de proiect pentru partenerulİl Milli Eğitim Müdürlüğü Osmaniye,au informat participanții la întâlnire despre proiect și despre rolul și responsabilitățile organizaţieiOsmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü în acest proiect.

   

 • Proiectul MyPeerMentor a fost prezentat în cadrul conferinței naționale din 20 noiembrie 2017

  În data de 20 noiembrie 2017 la Sofia, Bulgaria,partenerul Zgura-M Ltd.a prezentat proiectul MyPeerMentor în cadrul conferinței naționale organizate de Agenția Națională pentru Educație și Formare Profesională (NAVET).

 • Obiectivele și activitățile proiectului MyPeerMentor au fost prezentate în timpul întâlnirii față în față cu psihologul școlar și directorul școlii

  În data de 23 noiembrie 2017, la Ruse, Bulgaria, în cadrul unei întâlniri față în față cu psihologul școlar și directorul școlii, au fost prezentate obiectivele și activitățile proiectului MyPeerMentor.

 • Activitățile și rezultatele proiectului au fost prezentate informal în cadrul unei mese rotunde organizate de Ministerul Educației din Bulgaria

  În data de 28 noiembrie 2017 la Plovdiv, Bulgaria, în cadrul unei mese rotunde organizate de Ministerul Educației,  au fost prezentate în mod informal rezultatele intelectuale și activitățile aferente proiectului.

 • Simpozionul de intervenție timpurie și reabilitare organizat pe 1 decembrie 2017

  Pe data de 1 Decembrie 2017 la Spitalul Universitar Gazi a fost organizat "Early intervention and rehabilitation symposium in pediatrics" (Simpozionul de intervenție timpurie și reabilitare în pediatrie) sub auspiciile proiectului MyPeerMentor. La simpozion au participat peste 400 de persoane (academicieni, studenți și clinicieni). Participanții au fost informați despre importanța intervenției timpurii în reabilitarea pediatrică. De asemenea, au fost prezentate informaţii despre proiectul MyPeerMentor.

 • Proiectul MyPeerMentor prezentat la congresul internațional cu 900 participanți

  În perioada 7-10 decembrie 2017, în Antalya, s-a desfășurat „First International Turkish World Engineering and Science Congress” (Primul Congres Internațional de Inginerie și Știință din Turcia). În cadrul acestui simpozion s-au prezentat informaţii despre proiectul "My Peer Mentor" coordonat de Gazi University în cooperare cu Osmaniye Provincial Directorate of National Education. La acest congres au luat parte mai mult de 900 de participanți din diferite țări.

 • Primul comunicat de presă a fost publicat

  Descărcați comunicatul de presă numărul 1

 • Prima întâlnire a Consiliului Consultativ Național din Turcia a avut loc pe 15 martie 2018

  Prima întâlnire a Consiliului Consultativ Național (NAB) din Turcia a proiectului MyPeerMentor a avut loc pe 15 martie 2018 la Ankara cu partenerii turci. Membrii consiliului consultativ de la REDVET (din Istanbul) și OMEM (din Osmaniye) au participat la întâlnire prin Skype.

 • Proiectul MyPeerMentor a fost prezentat în Bulgaria în cadrul evenimentului multiplicator intitulat "Diferiţi și unici, dar împreună într-o singură clasă"

  Pe 17 martie 2018, la Plovdiv, Bulgaria, proiectul MyPeerMentor a fost prezentat în cadrul evenimentului multiplicator intitulat "Diferiţi și unici, dar împreună într-o singură clasă", organizat de Asociația Națională a Profesioniștilor care lucrează cu persoanele cu dizabilități (NARHU).

 • Proiectul nostru a fost prezentat în cadrul atelierului tehnic care a avut loc la Școala Profesională Tehnică „Apostol Arnaudov“

  Pe data de 22 martie 2018, la Școala Profesională Tehnică "Apostol Arnaudov" din Ruse, Bulgaria, proiectul MyPeerMentor a fost prezentat în cadrul atelierului organizat de Asociația Națională a Profesioniștilor care lucrează cu persoanele cu dizabilități (NARHU).

 • Vizită pe 26 martie 2018 la Departamentul de Terapie Ocupațională, de la Facultatea de Științe ale Sănătății, din Universitatea Hacettepe

  CASGEM a prezentat proiectul MyPeerMentor coordonatorului departamentului, Prof. Dr. Hülya KAYIHAN și echipei sale. Departamentul de Terapie Ocupațională de la Facultatea de Științe ale Sănătății, din Universitatea Hacettepe, este beneficiarul proiectului "Asistență tehnică pentru creșterea angajabilității persoanelor cu dizabilităţi".Proiectul este cofinanțat de UE și Turcia.Obiectivul general al proiectului lor este de a spori capacitatea de muncă, motivația, productivitatea, abilitățile de căutare a unui loc de muncă și aptitudinile sociale ale persoanelor cu dizabilităţi (PwD) pentru a-și spori capacitatea de angajare și a facilita accesul acestora pe piața forței de muncă. În cadrul întâlnirii au fost discutate posibilităţile de colaborarea dintre instituții.

 • Proiectul MyPeerMentor a fost prezentat la "International Congress on Early Intervention and Rehabilitation (UCER-2018)" pe data de 30 Martie2018

  În perioada 30 Martie – 1 Aprilie 2018 în Antalya, Turcia, s-a desfăşurat “International Congress on Early Intervention and Rehabilitation (UCER-2018)” (Congresul Internațional privind Intervenția Timpurie și Reabilitarea). Diseminarea proiectului MyPeerMentor a fost realizată prin distribuţie de flyere (fluturaşi publicitari), afişarea unui poster și prezentare orală.

 • Proiectul MyPeerMentor a fost prezentat la „Special Education Days” din 4 aprilie 2018, Istanbul, Turcia

  Echipa REDVET a participat la acţiunea „Special Education Days” organizată în districtul Maltepe din Istanbul. Ei au purtat discuţii despre proiectul MyPeerMentor cu profesori și academicieni specialiști în programele educaționaledin 4 universități turceşti.

 • A doua întâlnire transnațională a partenerilor a fost organizată la Sofia, Bulgaria

  A doua întâlnire transnațională a partenerilor proiectului Erasmus+ Parteneriate strategice pentru tineri cu titlul “Mobile youth peer mentoring application to facilitate distance mentoring guidance for youth with disabilities - MyPeerMentor” (Aplicație pentru dispozitive mobile destinată mentoratului reciproc al tinerilor cu scopul de a facilita consilierea la distanță a tinerilor cu dizabilități), a fost organizată la Sofia, Bulgaria, în perioada 16-17 Aprilie 2018 de către partenerul gazdă Zgura-M.

   

  Toți partenerii au participat activ la toate sesiunile, adăugând valoare agendei prestabilite.

   

  Partenerul gazdă Zgura-M a salutat atât participanții la proiect, cât și participanții la acţiunea de tip mobilitate veniţi din Bulgaria, România și Turcia.După o scurtă introducere realizată de către coordonatorul de proiect Prof. Dr. Seyhan Firat, participanții la mobilitate și-au continuat agenda propriu-zisă, în timp ce partenerii au început reuniunea de proiect.

   

 • Prima mobilitate combinată a tinerilor a fost organizată la Sofia, Bulgaria

  Prima mobilitate combinatădin cadrul proiectului Erasmus+ Parteneriate strategice pentru tineri cu titlul “Mobile youth peer mentoring application to facilitate distance mentoring guidance for youth with disabilities - MYPEERMENTOR” (Aplicație pentru dispozitive mobile destinată mentoratului reciproc al tinerilor cu scopul de a facilita consilierea la distanță a tinerilor cu dizabilități), nr. 2017-1-TR01-KA205-039752, a fost organizată la Sofia, Bulgaria, în perioada 15-19 Aprilie 2018.

   

   În prima zi au fost organizate următoarele activități:

  - „Să ne cunoaștem reciproc” - sesiune prin care participanții la mobilitate și partenerii de proiect au făcut cunoştinţă între ei.

  - „Cina de bun venit” la care au participat toți participanții la mobilitate și partenerii de proiect.

   A doua zi a început cu sesiunea comună a partenerilor proiectului MyPeerMentor şi participanții la mobilitate unde s-a prezentat organizarea programului de mobilitate. Apoi, participanții la mobilitate au asistat la următoarele sesiuni:

  - Primul workshop de instruire privind strategia de realizare a ghidului sesiunilor de mentorat elaborat în cadrul proiectului MyPeerMentor.Workshop-ul a fost condus de Petya Grudeva (Zgura-M). Au fost discutate subiectele: prezentarea ghidului și a seminarului de instruire privind planificarea și implementarea programului de mentorat reciproc.

  - Al doilea workshop de prezentare a inițiativei ABLE Mentor.Workshop-ul a fost condus de Nikolay Nikolov (ABLE Mentor). Au fost discutate subiectele: prezentarea programelor de mentorat pentru tineret desfășurate în cadrul inițiativei și povestiri împărtăşite de tineri mentori și mentorizaţi.

  - Vizită la „VIIth International Fair of social enterprises” (cel de-al VII-lea Târg Internațional al Întreprinderilor Sociale). Au fost vizate: participarea la ceremonia oficială de deschidere a Târgului la care au participat oficiali din Guvernul Bulgariei şi vizite la standuri ale unor întreprinderi sociale și ONG-uri de tineret.

   

   A treia zi a avut și ea o agendă aglomerată:

  - Vizită la „The World of Maria’s” - centru ocupațional pentru tinerii cu dizabilități intelectuale. Vizita a fost condusă de Miryana Malamin-Siriyski (The World of Maria). Au fost vizate temele: prezentarea activităților centrului și vizite la atelierele de lucru profesionale din acest centru.

  - Vizită la „Bread Houses Network Bulgaria”. Vizita a fost condusă de Sandra Topalska (Bread House Network Bulgaria). Au fost vizate acţiunile: prezentarea activităților din cadrul acestei instituţii și atelier tematic "Fiind mentor - ai atribute și calități personale"privind frământarea pâinii.

  - „Gustul țărilor noastre”. Subiectele abordate: schimbul intercultural la care fiecare participant a prezentat materiale privind muzica, mâncarea şi băuturile tradiționale pentru a ilustra "gustul" țării de origine.

   A patra zi a avut o agendă la fel de interesantă:

  -Al treilea workshop privind prezentarea activităților „Voluntary Unit – Sofia”. Workshop-ul a fost condus de Yasev Tsvetkov (Voluntary Unit – Sofia). Au fost discutate subiectele: prezentarea unui program de gestionare a dezastrelor și a crizelor realizat de tineri voluntari și inițiative de implicare a tinerilor dezavantajați.

  - Vizită la „The Duke of Edinburgh's International Award”. Vizita a fost condusă de Iva Krustanova (The Duke of Edinburgh's International Award). Au fost vizate subiectele: prezentarea programului de mentorat și a altor activități pentru tineri realizate de tineri bulgari premiaţi și povestiri personale despre tineri mentori și mentorizaţi.

   Cea de-a cincea și ultima zi a programului de mobilitate a fost finalizată printr-o vizită a oraşului Sofia, acţiune care s-a axat pe studierea accesibilităţii urbane a persoanelor cu dizabilități.

   

   Programul de mobilitate s-a încheiat cu o ceremonie de acordare a certificatelor de participare tuturor persoanelor participante la mobilitate.

   

 • Echipa REDVET a vizitat ONG-uri din Istanbul care lucrează pentru tinerii cu dizabilități fizice pentru a le informa despre proiectul MyPeerMentor

  Echipa REDVET (International Association for Research and Development of Vocational Education and Training = Asociația Internațională pentru Cercetare și Dezvoltare în Educație și Formare Profesională) a început o serie de vizite la ONG-urile care lucrează pentru tinerii cu dizabilități fizice pentru a le informa despre proiectul "MyPeerMentor" și pentru a discuta despre mijloacele de cooperare pentru viitoarele activități.

   

  Prima vizită a avut loc la guvernul regional Üsküdar din Istanbul unde domnul Onur Cantimur şi echipa REDVET și-au împărtășit experiențele privind activităţile cu persoanele cu dizabilități din regiune. Ambele părți au subliniat importanța ocupării forței de muncă a persoanelor cu dizabilităţi și a obstacolelor cu care se confruntă.

   

  De asemenea, echipa REDVET a vizitat Direcția Provincială a Ministerului Familiei și Politici Sociale unde s-au întâlnit cu dl. Halis Kuralay, unul dintre vice-directori. Dl Kuralay este o persoană proeminentă în Turcia pentru lucrările sale legate de persoanele cu dizabilități. Graţie pregătirii sale, el poate contribui la dezvoltarea conținutului șia activitățilorproiectului.

   

 • Participare la INVENT-INVEST 2017 organizat pe 12-15 Noiembrie 2017

  Echipa din România a participat la Târgul Internaţional de Invenţii şi Idei Practice„INVENT-INVEST 2017”, Ediția a VIII-a, organizat de Societatea Inventatorilor din România (SIR) în parteneriat cu Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași și Academia de Științe a Republicii Moldova. Evenimentul a avut loc în perioada 12-15 Noiembrie 2017, la Ungheni, Republica Moldova.La simpozion au participat peste 100 de persoane (academicieni, studenți, investitori etc.). Echipa din România a prezentat la secţiunea „Idei practice” informaţii despre proiectul MYPEERMENTOR. Pentru calitatea ideilor promovate, proiectul MyPeerMentor a fost medaliat cu „Medalia Târgului” şi „Diplomă de Excelenţă”.

 • Participare la Conferinţa InternaţionalăSEA organizată pe 17-18 Noiembrie 2017

  Echipa din România a participat la 13th International Conference of the SEA events - “Economic Experiences”, organizatăFundația Română pentru Business Intelligence, Universitatea Transilvania din Brașov și Academia Română (filiala Iași). Evenimentul a avut loc în perioada 17-18 Noiembrie 2017, la Braşov, România. La simpozion au participat peste 100 de persoane (academicieni, cercetători, studenți, entități corporative etc.). Echipa din România a prezentat informaţii despre proiectul MYPEERMENTOR, indicând obiectivele, realizările vizate şi impactul aşteptat.

 • Participare la Evenimentul Național de Carieră "JobShop" din 16-21 martie 2018 la Iași, România. Discuţii cu entităţi corporative

  Echipa TUIasi a participat la Evenimentul Național de Carieră "JobShop" din 16-21 martie 2018 la Iași, România. La eveniment au participat peste 500 de persoane (reprezentanţi de la ONG-uri,IMM-uri, asociaţii ale tinerilor,studențietc.). Echipa din România a prezentat participanţilor informaţii despre proiectul MyPeerMentor, indicând obiectivele, realizările vizate şi impactul aşteptat.Au fost purtate discuţii cu11 entităţi corporative din România (Acociaţia Studenţilor "Best", Asociaţia AIESEC, Coca-Cola Romania, Adecco Romania, S.C. Preh Romania S.R.L., E-ON Romania, BMT Aerospace Romania S.R.L., SCC Romania, Assystem Technologies Romania, Arcelor Mital Galati, Ecolab Romania) care angajează tineri(cu sau fără dizabilități fizice), pentru a le informa despre proiectul MyPeerMentor și pentru a găsi mijloace de cooperare pentru viitoarele activități.

 • Participare la Conferinţa InternaţionalăSEA organizată pe 27-28Aprilie 2018

  Echipa din România a participat la SEA 14 International Conference - “Advances in Science, Innovation and Management”, organizatăFundația Română pentru Business Intelligence, Academia Română (filiala Iași) și Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi. Evenimentul a avut loc în perioada 27-28Aprilie 2018, la Iaşi, România. La simpozion au participat peste 100 de persoane (academicieni, cercetători, studenți, entități corporative etc.). Echipa din România a prezentat informaţii despre proiectul MYPEERMENTOR, indicând obiectivele, realizările vizate şi impactul aşteptat.

 • A doua întâlnire a Consiliului Consultativ Național din România din 4Mai 2018

  A doua întâlnire a Consiliului Consultativ Național din România a avut loc pe 4 Mai 2018 la Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi.La acest eveniment au participat peste 60 de invitați (echipa partenerului P6, studenți, autorități locale, reprezentanți ai ONG-urilor, centre de instruire a tineretului, etc.). Unii dintre membrii Consiliului Consultativ Național au participat la întâlnire prin Skype.La întâlnire au fost prezentate realizările proiectului (rezultatele IO și Diseminare) obținute în perioada 01.09.2017 - 30.04.2018.

 • Prezentarea proiectului MyPeerMentor ministrului Nicolae BURNETE, Ministerul Cercetării şi Inovării, Guvernul României

  În data de 17 mai 2018 echipa parteneră TUIasi s-a întâlnitcu domnul ministru Nicolae BURNETE, Ministerul Cercetării şi Inovării, din Guvernul României. În cadrul acestei întâlniri au fost prezentate obiectivele şi activităţile proiectului. De asemenea, au fost purtate discuţii privind mijloace de cooperare pentru viitoarele activități ale proiectului.

 • Participare la „EUROINVENT”organizată pe 17-19Mai 2018

  Echipa din România a participat la cea de a 10-a Ediţie a “EUROINVENT” - European Exhibition of Creativity and Innovation, organizatăForumul Inventatorilor din România. Evenimentul a avut loc în perioada 17-19 Mai 2018, la Iaşi, România. La simpozion au participat peste 1000 de persoane (academicieni, cercetători, studenți, entități corporative etc.). Echipa din România a prezentat informaţii despre proiectul MYPEERMENTOR, indicând obiectivele, realizările vizate şi impactul aşteptat. Pentru calitatea ideilor promovate, proiectul MyPeerMentor a fost premiat cu „Medalia de AUR” şi „Diploma”.

 • Prezentări informale privind proiectul MyPeerMentor în cadrul întâlnirilor cu studenții români

  Echipa parteneră TUIasi a realizat o serie deprezentări informale privind proiectul MyPeerMentor în cadrul întâlnirilor cu studenții români din universități și școli din Iași, România.În perioada noiembrie 2017 – aprilie 2018 au fost realizate 21 de întâlniri cu peste 2000 de tineri (studenţi şi elevi) din Iaşi în cadrul căroraau fost prezentate obiectivele şi activităţile proiectului.

Acest proiect (My Peer Mentor, nr. 2017-1-TR01-KA205-039752) este finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene. Totuşi,

Comisia Europeană și Agenția Națională a Turciei nu sunt responsabile pentru utilizarea informațiilor conținute de acest proiect.