PROJEMİZDEN HABERLER

 • Projenin başlangıç toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi

  "Benim Akran Yönderim Projesi" başlangıç toplantısı 19-20 Ekim 2017 tarihlerinde Ankara'da yapıldı.Türkiye, Bulgaristan ve Romanya'dan ortaklar birinci uluslararası yönetim toplantısında buluştular ve şu başlıkları ele aldırlar:

  - İdari ve finansal yönetim

  - Hareketlilikler

  - Kalite yönetimi

  - Genç akran yönderliği pedagoji çerçevesi

  - Genç akran yönderliği mobil uygulaması

   

 • "Benim Akran Yönderim Projesi"nin başlangıç toplantısı hakkındaki haber yerel basında yayınlandı

  Engelli gençlere uzaktan yönder rehberliği oluşturmak için mobil gençlik akran yönderliği uygulaması (Benim AkranYönderim) projesi başlangıç toplantısı hakkındaki köşe yazısı Osmaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yerel gazetede yayımlandı.

 • Benim Akran Yönderim projesinin tanıtımı "Gheorghe Asachi" Teknik Üniversitesi'nde yapıldı

  3 Kasım 2017'de "Gheorghe Asachi" Teknik Üniversitesi'nde "Engelli gençlere uzaktan rehberlik için genç akran yönderliği mobil uygulaması" başlık Erasmus + Programı - Stratejik ortaklık projesinin tanıtımı yapıldı.  Tanıtım faaliyetine, proje yönetim ekibi, üniversite öğrencisi gençler, yerel kurum temsilcileri, gençlik STK'ları çalışanları, gençlik merkezlerinde 100'ün üzerinde misafir katıldı.

   

   

  Projenin Romanya Koordinatörü Dr. Margareta Gabriela CIOBANU, projenin ilk toplantısının 18-19 Ekim 2017'de Gazi Üniversitesi'nde 6 ortağın katılım ile yapıldığını söyledi. Projenin 1 Eylül 2017 ile 31 Ağustos 2019 arasında uygulanacağından bahsederek projenin hedeflerini ve faaliyet planını da sundu.

   

  Bu proje, engelli gençler için iyi bir örnek teşkil edebilecek özel ve yeni bir akran danışmanlığı modeline  ulaşmayı amaçlamaktadır.

   

  Hedef gruplar: gençlik danışmanları, gençlik çalışanları, gençlik kariyer danışmanlarıdır.

  Projedeki ana faaliyetlerden faydalanacaklar ise fiziksel engelli gençler (16 - 29 yaş arası), engelli gençlerin aileleri ve yaygın eğitim kurumlarıdır.

   

 • Benim Akran Yönderim projesinin bilgilendirmesi yerel paydaşlar konferansı kapsamında 2 Kasım 2017 tarihinde yapıldı

  Benim Akran Mentorum projesinin bilgilendirmesi yerel paydaşlar konferansı kapsamında 2 Kasım 2017 tarihinde yapıldı. Bu konfererans Bulgaristan Ulusal Ajansı tarafından düzenlenmiş olup, projenin ortağı Zgura-M tarafından bilgilendirme Plovdiv, Bulgaristan'da yapılmıştır.

 • Benim Akran Yönderim projesi 20 Kasım 2017 tarihinde ulusal konferansta tanıtıldı

  Ulusal Mesleki Eğitim ve Öğretim Kurumu (NAVET) tarafından 20 Kasım 2017 tarihinde Sofya'da gerçekleştirilen konferansta proje ortağı Zgura-M ekibi bilgilendirme ve tanıtım yapmıştır.

 • Benim Akran Yönederim projesinin hedefleri ve faaliyet planı okul idaresi ve PDR Uzmanı ile gerçekleştirilen toplantıda açıklandı

  Benim Akran Yönederim projesinin hedefleri, fikri çıktıları ve faaliyet planı Rusçuk, Bulgaristan'daki bir okulun idaresi ve PDR Uzmanı ile 23 Kasım 2017 tarihnde gerçekleştirilen toplantıda açıklandı.

 • Bulgaristan Milli Eğitim Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda Benim akran Yönderim projesi hakkında sözlü olarak bilgi verildi

  Bulgaristan Milli Eğitim Bakanlığı'nda 28 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda Benim akran Yönderim projesinin amacı, fikri çıktıları ve faaliyetleri hakkında sözlü olarak bilgi verildi.

 • Erken Müdahale ve Rehabilitasyon Sempozyumu 1 Aralık 2017 tarihinde düzenlendi

  Benim Akran Yönderim projesi adına Gazi Üniversitesi tarafından 1 Aralık 2017 tarihinde Erken Müdahale ve Rehabilitasyon Sempozyumu düzenlendi.

  400'ün üzerinde akademistyen, öğrenci ve sağlık uzmanı kongreye katılım sağladı.

  KAtılımcılara hem çocuklukta erken müdahalenin öneminden hem de Benim Akran Yönderim projesinden bahsedildi.

 • Benim Akran Yönderim projesi, 900 akademisyenin katılım sağladığı uluslararası bir sempozyumda tanıtıldı

  1. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi 7-10 Aralık tarihleri arasında Antalya'da düzenlendi. Projenin genel tanıtımı ve yaygınlaştırma faaliyeti Gazi Üniversitesi ve Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü^'nce yapıldı. Böylece, birçok farklı ülkeden gelen akademisyenlere engelli gençler için akran mentorluğunun önemi ve uygulanan projenin yenilikçi yanlarından bahsedildi.

 • "Benim Akran Yönderim Projesi" paydaşlara tanıtıldı

  Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ortak olduğu   "Engelli gençlere uzaktan rehberlik için genç akran yönderliği mobil uygulaması"başlıklı AB Erasmus+ Gençlik Stratejik  Ortaklık projesinin tanıtım toplantısı, engellileri temsilen kurulmuş çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri,Gençlik Merkezi yönetici ve gençlik çalışanları,Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı 14-23 yaş arası engelli gençlere eğitim veren Özel Eğitim Kurumları personelleri ve Rehberlik ve Araştırma Merkezi personellerinin katılımıyla Osmaniye Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu toplantı salonunda gerçekleştirildi.

   

  Ortak kurum Proje Koordinatörü olan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mılla KATIK yaptığı konuşmada; Gazi Üniversitesi'nin koordinatörlüğünde yürütülen projeye Türkiye’den Osmaniye İl Milli EğitimMüdürlüğümüz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi, Uluslararası Mesleki Eğitim Araştırma ve Geliştirme Derneği,   Bulgaristan’dan  ZGURA-M Ltd., Romanya’dan ise Iasi Gheorghe Asachi Teknik Üniversitesi'nin ortaklık etmekte olduğunu belirtti.

   

  Mılla KATIK; "Projenin  amacının akran danışmanlığı özünde bire bir yapılan kariyer danışmanlığıdır. Bu projenin ve geliştirilen mobil uygulamanın odağında  engelli bireylere  uygun ortamlarında çalışmalarını sağlayacak cesareti  vermektir. Böylece engelli gençlerin özgüveni ve sosyal becerileri gelişirken mesleki becerilerinin yanı sıra iş alışkanlıkları, takım çalışması ve  çalışma arkadaşları ile uyum becerileri de gelişecektir." şeklinde ifade etti.

   

  Projenin öncelikli  hedefleri ise;

  -Engelli akranlarına mentorluk yapacak gençlik çalışanlarını eğitmek üzere bir çerçeve program oluşturmaktır.

   -Engelli gençler ve onlara akran danışmanlığı yapacak gençlik çalışanlarının uygulaması için eğitim araçları ve mobil uygulama geliştirmektir.

   

  Ortak kurum proje koordinatörleri  İl Milli Eğitim Müdür yardımcısı Mılla KATIK  ve ARGE birimi üyesi Medine GÜNEY projenin içeriği,amacı,hedef kitlesi ve yapılacak olan faaliyetler sunulduktan sonra Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün projedeki  görev ve sorumlulukları hakkında katılımcılara bilgi verildi.

   

  Haber linki

   

   

 • Birinci basın bülteni yayınlandı

  Basın bültenini buradan indirebildirsiniz

 • 1. Ulusal Danışma Kurulu toplantısı 15 Mart 2018 tarihinde organize edildi

  Projede Türkiye'den yer alan 4 kurumun ortak çalışması olarak 1. Ulusal Danışma Kurulu toplantısı 15 Mart 2018 tarihinde Ankara'da organize edildi.

  Redvet ve Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün danışma kurulu üyeleri toplantıya skype video konferasn yönetimi ile katılım sağladılar.

 • "Farklı ve benzersiz özelliklerimizle tek bir sınıftayız" içerikli kaynaştırma eğitimi üzerine düzenlenen faaliyette Benim Akran Yönderim projesi tanıtıldı

  Engelli Bireylerle Çalışan Uzmanlar Derneği (NARHU) tarafından 17 Mart 2018 tarihinde Plovdiv'de düzenlenen "farklı ve benzersiz özelliklerimizle tek bir sınıftayız" içerikli kaynaştırma eğitimi üzerine düzenlenen faaliyette Benim Akran Yönderim projesi tanıtıldı.

 • TUIasi Proje Ekibi 16-21 Mart 2018 tarihleri arasında Iasi, Romanya'da düzenlenen Ulusal Kariyer Günleri etkinliğine katıldı

  TUIasi Proje Ekibi 16-21 Mart 2018 tarihleri arasında Iasi, Romanya'da düzenlenen Ulusal Kariyer Günleri etkinliğine katıldı. Etkinliğe KOBİ'lerden, STK'lardan, gençler için faaliyetlerde bulunan derneklerden temsilciler ve 500 civarında öğrenci gençler katıldı.

   

  TUIasi Proje Ekibi tarafından Benim Akran Yönderim projesinin hedefleri, gerçekleştirilen faaliyetler ve beklenen etkiler üzerine bir sunum yapıldı. Ayrıca Romanya'da farklı sektörlerde yer alan 11 büyük iş veren firma temsilcileri ile fiziksel engelli gençlerin istihdam edilmelerisinde Benim Akran Yönderim projesinin oluşturacağı dökümanların ve pilot uygulamaların da katkı sağlamasının beklendiği belirtilerek, projedeki gerçekleştirilecek olan faaliyetlerin tanıtımı yapıldı.

   

 • “Apostol Arnaudov” Mesleki Eğitim Merkezi'nde projemizin tanıtımı yapıldı

  Engelli Bireylerle Çalışan Uzmanlar Derneği (NARHU) tarafından 22 Mart 2018 tarihinde Rusçuk, Bulgaristan'da gerçekleştirilen atölye çalışmasında Benim Akran Yönderim projesi ile ilgili detaylı bilgilendirme yapıldı.

 • Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mesleki Rehabilitasyon Bölümü  26.03.2018 tarihinde ziyaret edildi

  ÇASGEM tarafından bölüm başkanı Prof. Dr. Hülya KAYIHAN ve ekibine Akran Yönderim Projesi anlatıldı. Engellilerin İstihdam Edilebilirliğinin Arttırılması projesinin faydalanıcısı Hacettepe Üniversitesi Mesleki Rehabilitasyon Bölümü iken finansmanı AB ve Türkiye Cumhuriyeti eliyle gerçekleştiriliyor. Projenin ana hedefi Mesleki rehabilitasyon ile engelli bireylerin istihdamını arttırabilmek ve işgücü pazarına ulaşabilmelerini kolaylaştırmak için çalışma kapasitesini, motivasyonu, üretkenliği, iş arama becerilerini ve sosyal becerilerini arttırmak. Yapılan toplantıda kurumlar arası işbirliği ve bilgi aktarımı görüşüldü.

 • Benim Akran Yönderim projesi  1. Uluslararası Erken Müdahale ve Rehabilitasyon Kongresi'nde (UCER-2018) sunuldu

  Benim Akran Yönderim projesi, 30 Mart - 1 Nisan 2018 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen  1. Uluslararası Erken Müdahale ve Rehabilitasyon Kongresi'nde (UCER-2018) sunuldu. Benim Akran Yönderim projesinin afişi sergilendi, broşürleri dağıtıldı ve sözlü olarak proje hakkında bilgierl verildi.

 • Benim Akran Yönderim projesi "Özel Eğitim Günleri" kapsamında İstanbul'da tanıtıldı

  Proje ortaklarından REDVET Ekibi, 4 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen Maltepe Özel Eğitim Günleri faaliyetine katılarak, 4 farklı üniversiteden konuşmacı olarak bulunan akademisyenlere ve katılımcı öğretmenleri oturum aralarında projeden bahsetme imkanı buldu.

 • Projenin ikinci uluslararası yönetim toplantısı Sofya, Bulgaristan'da gerçekleştirildi

  Benim Akran Yönderim projesinin ikinci uluslararası yönetim toplantısı 16-17 Nisan 2018 tarihlerinde Zgura-M ev sahipliğinde Sofya'da gerçekleştirildi.

   

  Proje ortaklarının tamamı oturumlara aktif katılım sağlayarak projenin yönetimi ve faaliyetlerin organizasyonu üzerine sunumlar yaptı.

   

  Yönetim toplantısı ile eş zamanlı olarak düzenlenen "hareketlilik" faaliyeti kapsamında 18-29 yaş arasında olan gençlerden oluşan katılımcılar hem ev sahibi Zgura-M yetkililerince hem de ProjenKooordinatörü Prof. Dr. Seyhan Fırat tarafından proje faaliyetleri, hedefler ve genel işleyiş hakkında bilgilendirildi. Daha sonra gençler, farklı kurumları ziyaret ederek yönderlik ve engelli gençlere sunulan imkanlar üzerine gözlem yapma fırsatı buldular.

 • Benim Akran Yönderim projesinin birinci hareketlilik faaliyeti Sofya, Bulgaristan'da gerçekleştirildi

  2017-1-TR01-KA205-039752 numaralı Benim akran Yönderim başlıklı Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar projesinin gençlere yönelik hareketliliği 15-19 Nisan 2018 tarihlerinde Sofya'da gerçekleştirildi.

   

  İlk gün, kişisel ve kurumsal tanıtımlara ve ortak kültürlerarası öğrenme faaliyetlerine yer verildi.

   

  İkinci gün, proje yönetim ekipleri ile birlikte gerçekleşen oturumla yönderlik hakkında genel bilgilendirme yapıldı ve projenin detayları gençlerle paylaşıldı. Sonrasında düzenlenen oturumlar ile gençlerin akran yönderliği üzerine bilgi edinmeleri sağlandı. Gerçekleştirilen oturumlar şunlardır:

  • Akran yönderliği programının planlanması ve uygulanmasına ilişkin kılavuzun sunumu ve uygulama atölyesi (Petya Grudeva, Zgura-M tarafından yönetildi)

  • Akran yönderliği kapsamında oluşturulan ABLE Mentor grubunun genç yönderler ve danışanların tecrübe paylaşımları (Nikolay Nikolv, ABLE Mentor tarafıdan yönetildi)

  • VII. Uluslararası Sosyal Girişimcilik Fuarı'nın ziyaret edilmesi, resmi açılış törenine katılım ve gençlik STK'larının standlarının ziyaret edilmesi

   

  Üçüncü gün kurum ziyaretleri ve atölye çalışmaları yapıldı:

  • Zihinsel engelli gençlere yönelik mesleki eğitim merkezinin ziyareti ve yapılan faaliyetler hakkında bilgi alma

  • Ekmek atölyesinin ziyareti ve ekmek hamuru yoğurma ve pişirme ile kişisel nitelikleri geliştirmeye yönelik yapılan yönderlik etkinliğine katılma

  • Geleneksel yiyeceklerin ve kültürel müziklerin sunulduğu kültür gecesi

   

  Dördüngü gün atölye çalışmaları organize edildi:

  • Genç gönüllülerin yürüttüğü afet ve kriz yönetimi programının tanıtılması ve dezavantajlı gençlerin katılımı için gerçekleştirilen faaliyetlere yönelik atölye çalışması

  • Edinburgh Üniversitesi Uluslararası Ödülü alan yönderlik programının tanıtımı ve ödül alan Bulgar gençlerin yürüttüğü etkinliklerin, genç yönderlerin ve danışanların kişisel hikayelerini dinleme

   

   

  Beşinci gün programı Sofya'daki erişilebilirlik faaliyetlerinin tanıtılması ile son buldu.

  Katılımci gençler için sertifika töreni düzenlendi ve program hakkında genel değerlendirme yapıldı.

 • REDVET proje yürütme ekibi İstanbul'da fiziksel engelli gençlere yönelik faaliyetler düzenleyen kuruluşları ziyaret etti

  REDVET proje yürütme ekibi İstanbul'da fiziksel engelli gençlere yönelik faaliyetler düzenleyen kuruluşları ziyaret ederek, Benim Akran Yönderim projesi hakkında bilgi verdi, yapılacak etkinliklerin planını paylaştı.

   

  Bu kapsamda, öncelikle Üsküdar Kaymakamlığı'nda Onur Cantimur ziyaret edildi. İstanbul'da işitme engelli gençler başta olmak üzere, yürütülen engelli bireylere yönelik hizmetler hakkında bilig alındı. Engelli bireylerin istihdam sorunları ve problem üzerine sohbet edildi.

   

  İkinci kurum ziyareti ise İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne yapıldı. Müdür Yardımcısı Halis Kuralay ile görüşülerek, görme engelli bireyler başta olmak üzere dezavantajlı gençler için yürütülen destek faaliyetleri hakkında bilgi alındı, proje faaliyetlerinde ortak çalışma hususunda fikir birliğine varıldı.

 • Benim Akran Yönderim projesi "İlk seçim mesleki eğitim" başlıklı uluslaraarası konferansta tanıtıldı

  Benim Akran Yönderim projesi, 24-25 Nisan 2018 tarihlerinde Avrupa Birliği Dönem Başkanı Bulgaristan tarafından düzenlenen "İlk seçim mesleki eğitim" başlıklı uluslararası konferansta tanıtıldı. Bulgaristan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen konferansta farklı AB ülkelerinden gelen 200 kişiye projenin kısa bilgilendirmesi yapıldı.

 • TUIasi Proje Ekibi 27-28 Nisan 2018 tarihlerinde uluslarası konferansa katıldı

  14. Uluslararası Bilim, İnovasyon ve Yönetimdeki Gelişmeler konferası 27-28 Nisan 2018 tarihlerinde Romanya Akademisi Iasi Şubesi ve “Gheorghe Asachi” Teknik Üniversitesi tarafından organize edildi. 100 kişinin üzerinde akamisyenlerden, araştırmacılardan, öğrenciler ve işletme temsilcilerinden oluşan katılımcılara proje hakkında genel bilgilendirme yapıldı.

 • ÇASGEM Proje Ekibi Öz Finans İş Sendikasını ziyaret etti

  My Peer Mentor projesi Öz Finans İş Sendikası kadın kolları komitesi ile yöneticilerine 02.05.2018 tarihinde tanıtıldı. Engelli gençlere yönelik yapılması planlanan mentorluk faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

 • Romanya Ulusal Danışma Kurulu'nun ikinci toplantısı 4 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirildi

  Romanya Ulusal Danışma Kurulu'nun ikinci toplantısı 4 Mayıs 2018 tarihinde "Gheorghe Asachi" Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Danışma kurulu toplantısına proje yürütme ekibinden, öğrenci temsilcilerden, yerel yönetim çalışanlarından, gençlik merkezi uzmanlarından ve STK temsilcilerinden oluşan 60 kişi katıldı. Bazı katılımcılar toplantıya skype üzerinden katılım sağladılar. Toplantıda Eylül 2017 - Nisan 2018 döneminde projede yapılmış olan faaliyetler ve hazırlanan dökümanlar ele alındı.

 • Benim akran Yönderim projesi hakkında genel bilgi Romanya Araştırma ve İnovasyon Bakanı Nicolae BURNETE'ye sunuldu

  Benim akran Yönderim projesi Romanya Araştırma ve İnovasyon Bakanı Nicolae BURNETE'ye 17 Mayıs 2018 tarihinde sunuldu. Hem projenin sağlayacağı faydalar hem de etkinlier hakkında bilgi verilerek, önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalardan bahsedildi.

 • TUIasi Proje Ekibi  “EUROINVENT” etkinliğine 17-19 Mayıs 2018 tarihlerinde katıldı

  TUIasi Proje Ekibi  10. “EUROINVENT” etkinliğine 17-19 Mayıs 2018 tarihlerinde katılarak,  akademisyen, araştırmacı, öğrenciler ve firma temsilcilerden oluşan yaklaşık 1000 kişilik katılımcılar ile projenin detaylarını konuşma, yürütülecek olan pilot yönder-danışan akran eşleştirmesinde aktif rol almaları için kayıt yapma ve yerelde sürdürülebilir bir çarpan etkisi elde etme üzerine görüş bildirdi. Gençlere yönelik yapılan faydalı çalışma sebebiyle Benim Akran Yönderim projesi  "Altın Madalya" and "Sertifika" ile ödüllendirildi.

 • Veliko Tarnovo Gençlik Konseyi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Benim akran Yönderim projesi tanıtıldı

  Veliko Tarnovo Geçlik Konseyi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Benim akran Yönderim projesi 25 Haziran 2018 tarihinde tanıtıldı.

 • ZGURA-M Proje Ekibi tarafından uluslarası iş birliği projesi kapsamında gençlere bilgilendirmede bulundu

  ZGURA-M Proje Ekibi tarafından uluslarası iş birliği projesi kapsamında gençlere bilgilendirmede bulundu. 26 Haziran 2018 tarihinde Smolyan, Bulgaristan'da gerçekleştirilen faaliyete gençlik STK'ları ve gençlik kulüplerinde görev alan ve projenin uygulamalarında gönüllü olarak görev alarak ileriye dönük işe dönük becerilerini artırmak isteyen gençler katıldı.

 • Benim Akran Yönderim projesi sosyal girişimci gençlere tanıtıldı

  Benim Akran Yönderim projesi, 29 Haziran 2018 tarihinde sosyal girişimci gençlerin uygulamalı girişimcilik eğitiminde kısaca tanıtıldı. Plovdiv'de gerçekleştirilen eğitime farklı içerikte girişimcilik projeleri yörüten gençler katıldı.

 • Benim Akran Yönderim projesi Osmaniye Korkutata Üniversitesi Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü'nde tanıtıldı

  Benim Akran Yönderim projesinin yaygınlaştırma faaliyeti kapsamında 19 Haziran 2018 tarihinde Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla oluşan OKÜ Genç-iz Kulübü  kurucusu ve danışman hocası Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı  Öğr. Gör. Celil ATASEVER’i ziyaret edildi. Projemiz hakkında detaylı bilgilendirme  ve projenin  kulüp üyesi gençlere mesleki ve kişisel gelişimleri konusunda sağlayacağı  imkanlar hakkında bilgilendirme yapılarak  devam edildi.

 • Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Ekibi Osmaniye Çalışma ve İş Kurumunu ziyaret etti

  Benim Akran Yönderim başlıklı projenin yaygınlaştırma faaliyeti kapsamında, proje koordinatörleri İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mılla KATIK ve ARGE birimi üyesi Medine GÜNEY  21 Haziran 2018 tarihinde Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet ALTUNKAYNAK’ı makamında ziyaret ederek, proje hakkında detaylı bilgilendirme  yaptılar ve projenin  kurum çalışanlarına mesleki ve kişisel gelişimleri konusunda sağlayacağı  imkanlar hakkında bilgilendirmede bulundular.

 • Benim Akran Yönderim projesinin genel bilgilendirmesi Romanya'da üniversitesi öğrencisi gençlere yapıldı

  Benim Akran Yönderim projesinin genel bilgilendirmesi Romanya'da üniversitesi öğrencisi gençlere yapıldı. Kasım 2017 - Haziran 2018 döneminde yapılan bir dizi yaygınlaştırma faaliyeti kapsamında 21 farklı etkinlik düzenlenmiş 2000 kişinin üzerinde genç bu etkinliklere katılım sağlamıştır.

 • Osmaniye  Gençlik Hizmetleri ve Spor  İl Müdürlüğü Atatürk Gençlik Merkezi ile Benim Akran Yönderim kapsamında işbirliği yapılmasına karar verildi

  Benim Akran Yönderim projesinin yaygınlaştırma faaliyeti kapsamında proje koordinatörleri İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mılla KATIK ve ARGE birimi üyesi Medine GÜNEY  25 Haziran 2018 tarihinde Osmaniye  Gençlik Hizmetleri ve Spor  İl Müdürü Mustafa Loğoğlu´nu makamında ziyaret ederek proje hakkında detaylı bilgilendirme yaptılar. Atatürk Gençlik Merkezi işbirliği ile yürütülecek projenin gençlik çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimlerine sağlayacağı olumlu katkılar anlatıldı.

 • Birinci basın bülteni yayınlandı

  Basın bültenini buradan indirebildirsiniz

 • CASGEM Proje Ekibi genç akran mentorluğu faaliyetleri için proje broşürünü basarak farklı eğitimlerde dağıtımını sağladı

 • ÇASGEM’in ortağı olduğu “My Peer Mentor Projesi” Bakan Yardımcı Sayın Ayşe Kardaş Ergezen’e sunuldu

  ÇASGEM’in ortağı olduğu “My Peer Mentor Projesi” Bakan Yardımcı Sayın Ayşe Kardaş Ergezen’e sunuldu.

 • Projenin üçüncü uluslararası yönetim toplantısı Iasi, Romanya'da gerçekleştirilecektir

  Projenin üçüncü uluslararası yönetim toplantısı ve ikinci gençlik hareketliliği 15-19 Ekim tarihleri arasında “Gheorghe Asachi” Teknik Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Iasi, Romanya'da gerçekleştirilecektir.

   

  Gençlik hareketliliğine ait günlük program

 • 2. Ulusal Danışma Kurulu toplantısı 26 Eylül 2018 tarihinde Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi'nde organize edildi

  Projede Türkiye'den yer alan 4 kurumun ortak çalışması olarak 2. Ulusal Danışma Kurulu toplantısı 26 Eylül  2018 tarihinde Ankara'da Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi'nde organize edildi.

  Redvet ve Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün danışma kurulu üyeleri toplantıya skype video konferasn yönetimi ile katılım sağladılar.

 • İŞKUR Çankaya Hizmet Merkezi ziyaret edildi

  ÇASGEM, 27.09.2018 tarihinde Türkiye İş Kurumu Çankaya Hizmet Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti. Yüz yüze mentorluk faaliyetlerinin yapılması için görüşüldü. Faaliyetler hem Çankaya Hizmet Biriminde hem de Keçiören İş Kulübünde gerçekleştirilecektir. Keçiören iş kulübü engeli olan bireyler için istihdam hizmeti sağlamaktadır. Gelecek faaliyetler için işbirliği kararlaştırılmıştır.

Bu proje (Benim Akran Yönderim, 2017-1-TR01-KA205-039752) Avrupa Birliği'nin Erasmus+ Programı tarafından finanse edilmektedir.

Ancak, Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı buradaki bilgiler kullanılarak doğabilecek sorunlardan hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.