News

Project News

Представяне на проекта MyPeerMentor по време на международна конференция за достъпно общуване с младежи с увреждания

Проектът MyPeerMentor беше разпространен по време на международна конференция озаглавена „Да повишим осведомеността на младежката общност относно уврежданията, за да създадем приобщаващо общество“. Събитието се проведе на 23 май 2019 г. в европейската столица на културата за 2019 г. – Пловдив, България. Сред 120-те участници в събитието бяха млади хора с и без увреждания, младежки работници, учители и специални педагози, представители на неправителствени организации, студенти, социални работници и представители на регионалните власти. Згура-М се възползва от възможността да разпространи брошури и печатни бюлетини на проекта MyPeerMentor.

Leave a Reply

hd pornoacronisgaziantep escortporno izle