News

Project News

Проектът MyPeerMentor представен по време на международна конференция относно приобщаване на младежи с увреждания чрез дейности през свободното време

На 5 юли 2019 г. проектът MyPeerMentor беше представен по време на международна конференция, организирана от Пловдивски университет, на тема „Изграждане на приобщаваща младежка общност чрез дейности през свободното време”. Събитието се проведе в град Пловдив и присъстваха над 200 човека. Основната цел на конференцията бе обмен на знания, опит и идеи за създаване на мрежа от приобщаващи младежки общности чрез дейностите в свободното  време. По време на сесията, посветена на социалното приобщаване и менторинг инициативи, бе представен и проектът MyPeerMentor.

Leave a Reply

hd pornoacronisgaziantep escortporno izle