News

Project News

Проектът MyPeerMentor представен по време на VIII Европейски форум на социалното предприемачество

В периода 28 – 31 март 2019 г. Згура-М участва като изложител с щанд по време на VIII Европейски форум за социално предприемачество. Това е ежегодно събитие на територията на Международен панаир Пловдив, на което социални предприятия от България и чужбина демонстрират своите услуги и продукти. В рамките на 4-дневното събитие се проведоха тематични презентации, изложби, демонстрации, кръгли маси и дискусии. Над 110 социални предприятия от 7 държави представиха дейността си. Екипът на Згура-М обсъди с някои от социалните предприемачи нарастващата и важната роля на менторинга в социалното предприемачество.

Екипът на Згура-М имаше възможността да представи проекта MyPeerMentor и да разпространи информационни брошури относно проекта. Посетителите на панаира (повече от 2000 човека) бяха запознати с концепцията на проекта и интелектуалните продукти.

Leave a Reply