News

Project News

Първата мобилност на младежите беше организирана в София, България

Първата мобилност по проект „My Peer Mentor“се проведе в периода15-19 Април 2018 г. в София.

Програмата включваше следните сесии:

  • „Да се ​​опознаем“ сесия за представяне на участниците в мобилността и партньорите по проекта.
  • Обща вечеря за партньорите и участниците в мобилността.

Втория ден започна със съвместната сесия с партньорите на проекта My Peer Mentor, където бяха представени програматаза предстоящите днии организационни въпроси.

След това се проведохаследните сесии:

  • Първи обучителен семинар на тема „Стратегия за провеждане на менторингпрограма“, разработен в рамките на проекта „My Peer Mentor“.Петя Грудеваот Згура-Мпредстави ръководство за провеждане на менторинг програма обучи участниците как да планират и осъществяват менторинг между връстници.
  • Втори сесияза представяне на инициативата ABLE Mentor.Николай Николов (ABLE Mentor) представи пред участниците в мобилността програмитеза менторинг на младежи, проведени в рамките на инициативата. Презентацията включваше споделен опит на млади ментори и наставлявани.
  • Посещение на VII Международен панаир на социалнитепредприятия. Участниците в мобилността имаха възможност дапосетятщандове на социални предприятия и младежки неправителствени организации, както и да присъстват наофициалната церемония по откриването на панаира.

Третият ден също включвашенатоварен дневен ред:

  • Посещение в дневенцентър “Светове”за младежис интелектуални затруднения към фондация „Светът на Мария“.Срещата включваше представяне на дейностите на центъра и посещениенаработните ателиета.
  • Посещение в Мрежа Хлебни Къщи. Сесията включваше месене на хлябна тема“Да бъдеш ментор- лични качества“, воденот Сандра Топалска.
  • Денят приключи с интерактивна сесия на тема “Вкусът на нашите страни”.Целта беше междукултурен обмен, авсеки участник донесе традиционна храна, напиткии характернамузика.

Четвъртият ден имаше също толковаинтересна програма:

  • Денятзапочна с третия работен семинарводен от Ясен Цветковна тема „Представяне на дейностите наДоброволно формированиеСофия“. Представена бепрограматаза управление прибедствия и кризи, проведена от млади доброволци,и инициативи за участие на млади хора в неравностойно положение.
  • Посещение с цел запознаване с инициативатаМеждународната награда „Дука на Единбург“.Представяне на тяхнатаменторингпрограма и други младежки дейности. Ментори и наставлявани споделиха своя опит като участници в програмата.

Петият и последен ден от програматабеше посветен на опознавателна обиколка в град София.

Мобилността завършис церемония по връчване на сертификатиза участие.

Leave a Reply

hd pornoacronisgaziantep escortporno izle