ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ПРОДУКТИ

Интелектуален продукт 1

Интелектуален продукт 2

Интелектуален продукт 3

Интелектуален продукт 4

Рамка за осъществяване на обучение на ментори-младежи

Този продукт дефинира конкретна рамка за осъществяване на менторинг между младежи-връстници, неговите етапи и условия по отношение на провеждането, признаването, оценяването и валидирането на придобитите компетенции.

Обхватът на продукта ще предостави изчерпателна информация на младежките работници относно:

– Как да бъдат активен ментор?
– Основни правила за менторинга между връстници
– Основни отговорности на ментора
– Договор между ментор / наставляван
– Обучителни дейности
– Индивидуална оценка на ефективността

O1 A1: Рамка на менторството
за младежи

O1 A2: Стратегия за провеждане на менторинг сесии,
базирани на показатели за успех

O1 A3: MyPeerMentor Форма за обратна връзка относно обучението

Наръчник за кариерно развитие за ментори-младежи

Наръчникът ще бъде основен обучителен материал за ментори-младежи.

Той ще предоставя информация относно възможностите, които менторинг програмите между връстници предлагат като опция за професионален опит за младежи с увреждания, които ще:

– Научат повече за атмосферата на работното място, потенциални нови методи на работа;
– Наблюдават персоналът и екипите по отношение на начините на тяхната работа;
– Развиват контакти в друга област и ще научат как по-добре да общуват с тях;
– Получават съвети за решение на проблеми, свързани с кариерното развитие;
– Търсят решения от различни ъгли;
– Насърчават по-голямо сътрудничество;
– Насърчаватосведомеността и разбирането на разнообразните перспективи.
– Получат по-добро разбиране на ролята на другите служители и на работата, която вършат.

O2 A1: Наръчник за кариерно развитие за ментори-младежи

O2 A2: ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА МЛАДЕЖИ, Споразумение между ментор и наставляван

Инструмент за оценка на въздействието на менторинг програмата между връстници

Този инструмент ще включва дейности за създаване на скали за оценка на въздействието, което менторингът между връстници може да постигне – по отношение на ефективността, ангажираността и нивото на постигнато менторинг партньорство.

Също така чрез него ще се измерят постиженията по отношение на подобреното: самоуважение и самоувереност на наставлявания с увреждания, постижения на поставените целите, способности за работа в екип, комуникативни способности, готовност за работа и подготовка, както и подобрена работоспособност.

O3 A1: Стратегия за оценка на въздействието

O3 A2: Контролен лист за наблюдение и кодиращи листове

Мобилно приложение за смарт устройства с операционна система Андроид за осъществяване на дистанционен менторинг между връстници

Ще бъде създадено достъпно мобилно приложение, базирано на операционна система Android, което ще позволи комуникация на младите хора на разстояние и в безопасна среда, която е особено необходима за младежи, които имат двигателни и зрителни увреждания и които не могат да пътуват лесно поради недостъпността на околната среда и транспорта.

Това мобилно приложение, работещо в операционната система Android, ще се основава на самостоятелно обучение и неформално обучение от връстници (като обратна връзка от бенефициентите ще бъде получаване). Това ще спомогне за развиване на дигитални умения и цифрова компетентност от страна на младежите, участващи в процеса на менторинг взаимодействие.

Приложение за мобилно обучение връзка

hd pornoacronisgaziantep escortporno izle