REZULTATE INTELECTUALE

Rezultate intelectuale 1

Rezultate intelectuale 2

Rezultate intelectuale 3

Rezultate intelectuale 4

Cadrul pedagogic al mentoratului reciproc pentru tineri

Cadrul pedagogic al mentoratului va defini cadrul logic specific al mentoratului reciproc pentru tineri, etapele și modalitățile privind conducerea, recunoașterea, evaluarea și validarea competențelor dobândite în urma mentoratului.

Cadrul pedagogic va oferi informații complete tinerilor muncitori cu privire la:

– Cum poate fi activ un mentor,

– Principalele reguli ale mentoratului,

– Principalele responsabilități ale mentorului,

– Contractul mentor / mentorizat,

– Activităţile mentor / mentorizat,

– Evaluarea individuală a mentoratului.

O1 A1: Cadrul pedagogic al tânărului mentor

O1 A2: Strategia de desfășurare a sesiunilor de mentorat, pe baza indicatorilor de succes

O1 A3: Instrumente De Evaluare

Ghid de incluziune a muncii pentru tinerii mentori

Ghidul va fi principalul material de instruire pentru tinerii mentori.

Mentoratul reciproc va fi o opțiune de experiență profesională pentru tinerii cu dizabilități fizice prin care:

– învăţă care este atmosfera la locul de muncă şi noi metode de lucru;

– văd cum lucrează personalul și echipele;

– pot dezvolta contacte într-un alt domeniu și învaţă cum să comunice cel mai bine cu alţii;

– văd tipurile de probleme sau problemele întâlnite zilnic;

– pot căuta soluții din diferite perspective;

– sunt încurajați în a realiza cooperări mai trainice;

– sunt încurajaţi să conștientizeze și să înțeleagă diverse medii și perspective;

– li se permite o mai bună înțelegere a rolului altor angajați și a muncii pe care ei o desfășoară.


O2_A1:Ghidul mentoratului reciproc pentru tinerii mentori


O2_A2:Formular de înscriere, Acord bilateral tineri Mentor/Mentorizat

Instrument de evaluare a impactului mentoratului reciproc pentru tineret

Se vor crea scale de evaluare şi liste de verificare a observațiilor în scopul de a stabili impactul atins de mentoratul reciproc în ceea ce privește eficiența, implicarea și nivelul realizat.

De asemenea, se vor aprecia realizările în ceea ce privește îmbunătățirea aspectelor privind: stima și încrederea în sine a mentorizatului cu dizabilități, realizările țintă, abilitățile de lucru în echipă, abilitățile de comunicare, disponibilitatea locurilor de muncă şi pregătirea pentru angajare, precum și îmbunătățirea muncii.


O3_A1:Strategia de evaluare


O3_A2:Fişe de observații și fişe centralizatoare

Aplicație pentru dispozitive mobile destinată mentoratului reciproc al tinerilor cu scopul de a facilita consilierea la distanță a tinerilor cu dizabilități (bazat pe Android)

O aplicație mobilă accesibilă, bazată pe sistemul de operare Android, ce permite comunicarea mentorală reciprocă la distanță între tineri într-un mediu sigur, care este necesar în special pentru tinerii cu deficienţe de mobilitate și vizuale care nu pot călători ușor din cauza inaccesibilității mediului și a transportului.

Această aplicație mobilă, care rulează pe sistemul de operare Android, se bazează pe auto-învățare și învățare reciprocă informală (feedback-ul beneficiarilor). Ambele sunt modalități importante de dezvoltare a abilităților informtice și a competențelor digitale la tinerii implicați în procesul de mentorat reciproc în rândul tinerilor.

hd pornoacronisgaziantep escortporno izle