FİKRİ ÇIKTILAR

Fikri Çıktı 1

Fikri Çıktı 2

Fikri Çıktı 3

Fikri Çıktı 4

Genç Akran Yönderliği Pedagoji Çerçevesi

Yönderlik pedagoji çerçevesi, genç akran yönderliğinin mantıksal çervçevesini, aşamalarını ve yöntemlerini yürütmeye, kabul ettirmeye, değerlendirmeye ve elde edilmiş yeterliliklerin onaylanmasına ilişkin olarak tanımlanacaktır.

Pedagoji taslağı gençlik çalışanlarının şu konuları hakkında kapsamlı bilgi sağlayacaktır:

– Nasıl yönder olunur,

– Yönderliğin temel kuralları,

– Yönderin ana sorumlulukları,

– Yönder/danışan sözleşmesi,

– Yönder/danışan aktiviteleri,

– Yönderlik sürecinin kişisel değerlendirmesi.

O1 A1 Gençlik Akran Danışmanlığı Çerçeve Programı

O1 A2 Başarı Göstergelerine Dayalı Mentörlük Yürütme Stratejisi

O1 A3 Mentörlük Uygulama Değerlendirmesi

Gençlik yönderleri için işe dahil olma kitabı

Bu kitap, gençlik yönderleri için ana eğitim materyali olacaktır.

Akran yönderliği, fiziksel engelli genç bireyler için şu alanlarda iş tecrübesi seçeneği olacaktır:

– İşyeri ortamını, yeni çalışma imkanlarını öğrenecektir;
– Personelin çalışmasını ve ekip çalışmasının nasıl olduğunu görecektir;
– Farklı bir alanda iletişim ağı gelişecek ve onlarla en iyi şekilde nasıl iletişime geçileceğini öğrencektir;
– Günlük olarak karşılaşılan problem veya sorun tarzlarını görmüş olacaktır;
– Daha fazla işbirliği için cesaretlendirilecektir;
– İş ortamına dair arka plan ve perspektifi anlayacak ve bilinçlenmiş olacaktır;
– Çalışanların görevlerini/sorumluluklarını ve ne iş yaptıklarını daha iyi anlayabilecektir.

O2_A1 Genç Mentörler için Akran Mentörlüğü Rehberi

O2_A2 Başvuru ve Sözleşme Formları

Gençlik akran yönderliği eğitim araçları etki değerlendirmesi

Akran danışmanlığının etkinliği, katılım oranı ve erişilen akran danışmanlığının seviyesi açısından ulaştığı etkiyi belirlemek için gözlem kontrol listeleri hazırlanacak ve değerlendirme ölçekleri oluşturularaktır.

Aynı zamanda gelişim açısından ulaşılan hedefler ölçecektir:

– Engelli yönderliği alan bireyin özsaygısı ve özgüveni,
– Hedeflenen amaca ulaşmak,
– Takım çalışması becerisi,
– iletişim kabiliyetleri,
– İşe hazırlanma ve hazır oluşluk.
Gençlik Akran Mentörü Başvuru Formu

Gençlik Akran Menti Başvuru Formu

O3 A2 Gelişim Gözlem Kontrol Formu

O3 A1 Ölçme Stratejisi

Engelli gençlere uzaktan yönder rehberliği oluşturmak için gençlik akran yönderliği mobil uygulaması

(Android tabanlı)

Android tabanlı, erişilebilir mobil uygulama güvenli bir sanal ortamda uzaktan akran yönderliği iletişimini sağlar ki bu özellikle hareketsel ve görsel açıdan yetersiz olan, fiziksel ortama ulaşamayan, rahat seyahat edemeyen gençler için bir ihtiyaç karşılacaktır.

Bu mobil uygulama, Android ile çalışan sistemler içindir. Bireysel öğrenme ve resmi olmayan akran öğrenmesi(kullanıcılar tarafından geri dönüt) temelli olacaktır. Her ikisi de genç akran yönderliği sürecinde yer alan gençler tarafından online beceriler ve dijital yeterliliği geliştirmek için önemli bir yoldur.

Mobil öğrenme platformu linki

hd pornoacronisgaziantep escortporno izle